Από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας τα φάρμακα στο ΕΣΥ

Από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) θα αγοράζουν όλα τα φάρμακα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ από την 1η Απριλίου 2023, με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Υγείας στη Βουλή.

Στόχος είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και να καταστεί δυνατός ο έλεγχος από το υπουργείο αλλά και η διαφάνεια των διαδικασιών.

Με την τροπολογία καταργείται η αγορά φαρμάκων για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ηλεκτρονικά οι προμήθειες φαρμάκων από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας

Οι διαδικασίες θα γίνονται ηλεκτρονικά και όπως περιγράφεται στο 1ο άρθρο της τροπολογίας αφορά την προμήθεια φαρμάκων, μετά από διαγωνιστικές διαδικασίες που υλοποιεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ. και συμφωνίες που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων.

Πρόκειται για κλειστούς ή ανοιχτούς προϋπολογισμούς, για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». Μέσω της ΕΚΠΑΥ θα διενεργούνται οι διαδικασίες υπολογισμού και επιβολής του ποσού επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορείς (Κ.Α.Κ.) για την κατηγορία των προαναφερθέντων φαρμάκων. Για τις προμήθειες της «εφαρμόζεται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αφορά την τιμή των νοσοκομειακών φαρμάκων, το ποσό επιστροφής (rebate) επί της τιμής ή επί του όγκου αυτών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη έκπτωση».

Ακόμη, στη τροπολογία αναφέρεται ότι η εκκαθάριση των δαπανών και η πληρωμή των δικαιούχων για τις προμήθειες θα γίνονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., σε βάρος του προϋπολογισμού της, από τα ποσά των επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Σημειώνεται ότι για την ορθή παρακολούθηση των δαπανών του Υπουργείου Υγείας και για τη διακριτή παρακολούθηση των επιχορηγήσεων ειδικού σκοπού που λαμβάνει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την προμήθεια των ανωτέρω φαρμάκων, δημιουργείται νέος εξαβάθμιος Αναλυτικός Λογαριασμός Εσόδων (Α.Λ.Ε.) υπό τον πενταβάθμιο Α.Λ.Ε. 2310803 «Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε λοιπά νομικά πρόσωπα».

Στην τροπολογία προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος θέμα, αφού έχει προηγηθεί εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., κάθε αναγκαία διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., ιδίως δε ο τρόπος παραγγελιοληψίας των νοσοκομείων. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης εφαρμογής του παρόντος.

Όσο για τις διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν ήδη διενεργηθεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την προμήθεια φαρμάκων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και βρίσκονται σε εξέλιξη ή υλοποιούνται εντός του έτους 2023, ολοκληρώνονται με την υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων, με συμβαλλόμενο μέρος την Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Διαβάστε επίσης

Αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες – Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία

ΕΛΙΤΟΥΡ: Η Ελλάδα δεν έχει χαρακτηριστεί ακόμα ως «χώρα ευεξίας»

Δείτε Ακόμη

Έχετε κάποιο σχόλιο;

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Με την υποβολή του σχολίου σας αυτόματα συμφωνείτε με τους Γενικούς Κανόνες Σχολιασμού Άρθρων τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε εδώ.