Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω mail με τα παρακάτω τμήματα:

Γενικές Πληροφορίες : [email protected]

Εμπορικό Τμήμα: [email protected], [email protected]

Δημοσιογραφικό Τμήμα: [email protected]