Δωρεάν εξετάσεις για καρκίνο τραχήλου μήτρας – Ποιες γυναίκες τις δικαιούνται και με ποια διαδικασία

Έως το τέλος Μαρτίου θα ξενινήσει το πρόγραμμα για τις  δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για τον προληπτικό έλεγχο για καρκίνο τραχήλου της μήτρας.

Όλες οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, τα κέντρα υγείας και τα ΤΟΜΥ και τα διαγνωστικά κέντρα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν μαζί με τους ιδιωτικούς φορείς υγείας που κλήθηκαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα προχωρήσουν από τις 27 Μαρτίου στην πραγματοποίηση δωρεάν προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, στο πλαίσιο του προγράμματος “Σπύρος Δοξιάδης”.

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ με σημερινό έγγραφο, (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), καλεί τους ιδιώτες παρόχους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, το οποίο έχει προϋπολογισμό 103.195.355,16 ευρώ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι εξετάσεις θα διενεργούνται σε δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας και η συμμετοχή των πολιτών στη δαπάνη είναι μηδενική. Οι συμμετέχοντες στη Δράση ιδιώτες ιατροί και φορείς δε δικαιούνται να λάβουν με οιοδήποτε τρόπο επιπλέον αμοιβή από τους δικαιούχους.

Ποιες είναι οι ωφελούμενες

Όλες οι Ελληνίδες πολίτες και οι γυναίκες πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις, μπορούν να συμμετάσχουν στον προληπτικό δωρεάν έλεγχο.

Ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 21 και 65 ετών.

Διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Δεν έχουν υποστεί, μερική ή ολική, υστερεκτομή λόγω καρκίνου.

Δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκινική νόσο του τραχήλου της μήτρας τύπου C 53.0, 1, 8, 9.

Δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του σώματος της μήτρας τύπου C 54.0, C 55.0.

Δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-TEST, κατά τα τρία ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος του προγράμματος.

Εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ 21 και 29 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα τρία ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος του προγράμματος.

Εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ 30 και 65 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος του προγράμματος.

Πώς θα εκδοθεί το παραπεμπτικό

Οι πολίτες ωφελούμενες συμμετέχουν στη δράση με την αυτόματη έκδοση του παραπεμπτικού εξέτασης PAP-TEST ή HPV-DNA TEST, το οποίο έχει ισχύ έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.

Όσες έχουν ενεργοποιήσει, έως την ημερομηνία έναρξης της δράσης, τη διαδικασία συνταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, λαμβάνουν το παραπεμπτικό ηλεκτρονικά είτε μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνο τους ή και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

Όλες οι ωφελούμενες, ενημερώνονται για την επιλεξιμότητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης κατά την επίσκεψή τους σε οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας, ενώ γενική ενημέρωση των πολιτών για τη Δράση επιτυγχάνεται μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ), μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Το παραπεμπτικό των εξετάσεων φέρει την περιγραφή “Προληπτική εξέταση στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)”, “Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας”, “PAP TEST / HPV-DNA TEST/ Κολποσκόπηση / Βιοψία”, “Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU” και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”

Πρόσκληση σε ιδιωτικές μονάδες υγείας για δωρεάν εξετάσεις καρκίνου τραχήλου μήτρας –

Η διαδικασία και η αποζημίωση

Η αποζημίωση των ιδιωτικών μονάδων υγείας στην περίπτωση που θελήσουν να συμμετάσχουν στο κάλεσμα του ΕΟΠΥΥ για να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας έχει ως εξής:

H τιμή αποζημίωσης της ιατρικής επίσκεψης για δειγματοληψία ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25,00) ενώ η τιμή αποζημίωσης HPV-DNA TEST, ορίζεται στα ογδόντα ευρώ (80,00€),

Η τιμή αποζημίωσης PAP-TEST, ορίζεται στα δεκατρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (13,32€),

Αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης, η τιμή της αποζημίωσης της κολποσκόπησης ορίζεται στα σαράντα ευρώ (40,00€)

Αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης, η τιμή της αποζημίωσης της βιοψίας ορίζεται στα τριάντα ευρώ (30,00€) .

Διαβάστε επίσης 

Ένα κουίζ, ο Μπαρούς που έγινε… μπαρούτι και η άνοδος στα οικονομικά του ΕΟΠΥΥ

Θρησκευτικοί λόγοι και άγνοια του εγκεφαλικού θανάτου, βάζουν φρένο στις μεταμοσχεύσεις

 

Δείτε Ακόμη

Έχετε κάποιο σχόλιο;

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Με την υποβολή του σχολίου σας αυτόματα συμφωνείτε με τους Γενικούς Κανόνες Σχολιασμού Άρθρων τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε εδώ.