Πότε πρέπει να σταματά να χειρουργεί ένας χειρουργός

Πότε πρέπει να σταματά να χειρουργεί ένας χειρουργός; Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Surgeons, η Ομάδα Εργασίας Ιατρών Ικανοτήτων και Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών (ACS) προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα που απασχολεί την ιατρική κοινότητα.

«Η έρευνα δείχνει ότι, καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, τόσο οι κινητικές όσο και οι γνωστικές ικανότητες τείνουν να μειώνονται», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Δρ. Todd K. Rosengart, καθηγητής και πρόεδρος DeBakey-Bard του Χειρουργικού Τμήματος Michael E. DeBakey στο Ιατρική Σχολή Baylor. «Αυτή η πτώση μπορεί να βλάψει την κλινική απόδοση ενός χειρουργού κάτω από το επίπεδο της αποδεκτής ικανότητας».

Αν και στις ΗΠΑ υπάρχουν συστάσεις για τη μετάβαση ενός χειρουργού που περιλαμβάνουν υποχρεωτικές γνωστικές εξετάσεις που ξεκινούν στην ηλικία των 65 ετών μαζί με προγραμματισμό μετάβασης σταδιοδρομίας που ξεκινά τουλάχιστον στα μέσα της σταδιοδρομίας του, η υλικοτεχνική υποστήριξη για το πότε και πώς να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα οι χειρουργοί και πώς να διατηρήσουν την ικανότητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, είναι λιγότερο σαφείς.

«Σε άλλα επαγγέλματα όπως η αεροπορική βιομηχανία, υπάρχουν αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων απαιτήσεων πιστοποίησης ακόμη και υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, – τις οποίες δεν συνιστούμε για τους γιατρούς – για να διασφαλίσουν την ικανότητα του εργατικού δυναμικού και την ασφάλεια των ζωών που τους εμπιστεύονται», δήλωσε ο Rosengart , ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Ιατρών Ικανοτήτων και Υγείας της ACS.

«Η στρατηγική που προτείνεται σε αυτή τη μελέτη υποστηρίζει ολοκληρωμένες κλινικές αξιολογήσεις δια βίου ικανότητας για γιατρούς όλων των ηλικιών που θα περιλαμβάνουν νευρογνωστικές δοκιμές και την έγκαιρη εφαρμογή μακροπρόθεσμου σχεδιασμού μετάβασης για χειρουργούς μέσα σε μια κουλτούρα ασφάλειας, συνεργασίας και ισότητας. Επιπλέον, προτείνουμε την εφαρμογή στρατηγικών που διατηρούν τη δια βίου ή την επαγγελματική ικανότητα».

«Το να είσαι γιατρός είναι συχνά στον πυρήνα της ταυτότητας ενός χειρουργού και η ανάπτυξη μονοπατιών που ενισχύουν τη διατήρηση των γνωστικών δεξιοτήτων σε ένα πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κριτική είναι απαραίτητη για τη διατήρηση αυτής της ικανότητας», είπε ο Rosengart.

Πότε πρέπει να σταματά να χειρουργεί ένας χειρουργός

Το ACS δεν υποστηρίζει υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης, σύμφωνα με αυτή τη μελέτη. Η έρευνα δείχνει ότι η έναρξη και ο ρυθμός μείωσης της κλινικής απόδοσης που σχετίζεται με την ηλικία ποικίλλει μεταξύ των ατόμων και υποδηλώνει ότι η αντικειμενική αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης θα πρέπει να υποκαθιστά τη συνεκτίμηση της υποχρεωτικής ηλικίας συνταξιοδότησης.

Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι ενώ δεν υπάρχει υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης για τους γιατρούς των ΗΠΑ, πολλές άλλες χώρες, όπως η Ινδία, η Κίνα, η Ισπανία και η Αυστραλία, επιβάλλουν υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης.

Αν και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν συσχέτιση μεταξύ της αυξημένης ηλικίας με τη μείωση της ιατρικής γνώσης, της χαμηλότερης συμμόρφωσης στα πρότυπα περίθαλψης που βασίζονται σε στοιχεία και της χειρότερης έκβασης των ασθενών, άλλες μελέτες διαπίστωσαν ότι η μεγαλύτερη εμπειρία των ηλικιωμένων έναντι των νεότερων χειρουργών μπορεί να αντισταθμίσει τουλάχιστον ορισμένες από τις επιπτώσεις της γνωστικής εξασθένησης.

«Ορισμένες από αυτές τις μελέτες δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι χειρουργοί μπορούν να αποδώσουν καλύτερα όσον αφορά τα αποτελέσματα, επειδή έχουν μάθει μέσα από χρόνια εμπειρίας πώς να αποφεύγουν προβλήματα και πώς να περιηγούνται σε περίπλοκες περιπτώσεις», είπε ο Rosengart.

Οι συγγραφείς αναγνώρισαν επίσης μελέτες που υποδηλώνουν ότι οι χειρουργοί μπορεί να μην αναγνωρίζουν από μόνοι τους την επιδείνωση της σωματικής και γνωστικής λειτουργίας και των κλινικών τους δεξιοτήτων με την ηλικία. Πιθανά προειδοποιητικά σημάδια μείωσης που σχετίζεται με την ηλικία μπορεί να περιλαμβάνουν λήθη, ασυνήθιστη καθυστέρηση, ενδείξεις κακής κλινικής κρίσης, σημαντικές αλλαγές στα πρότυπα παραπομπής, ανεξήγητες απουσίες, σύγχυση, αλλαγή στην προσωπικότητα, αναστάτωση, δραστική αλλαγή στην εμφάνιση και ασυνήθιστα καθυστερημένη και ασυνάρτητη τεκμηρίωση.

Η μελέτη εξετάζει επίσης το ζήτημα ότι η κινητική και γνωστική έκπτωση είναι πιθανό να είναι διαφορετική για κάθε χειρουργό. Η στρατηγική που προτείνουν οι συγγραφείς επιτρέπει την ευελιξία που απαιτείται για την υποστήριξη της ιδιαίτερης κατάστασης κάθε χειρουργού, επειδή μία μέτρηση δεν ταιριάζει σε όλους.

«Δεν προτείνουμε ότι ένα γνωστικό τεστ θα είναι το ένα και μοναδικό πρότυπο έγκρισης της ικανότητας», είπε ο Rosengart. «Προτείνουμε ένα μωσαϊκό γνωστικών δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών επιδόσεων, της αξιολόγησης από ομοτίμους και ούτω καθεξής, που θα ήταν δυνητικά διαφορετικό σε κάθε ίδρυμα. Και αυτό που θα κάνουμε, ελπίζουμε, είναι να δημιουργήσουμε κατευθυντήριες γραμμές και ένα πλαίσιο για τα ιδρύματα να αποφασίσουν μόνοι τους πώς θα πρέπει να είναι αυτή η δοκιμή ικανότητας και η έγκριση».

Οι συγγραφείς προτείνουν να επικεντρωθεί η ικανότητα ενός χειρουργού καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μετάβασης, έτσι ώστε οι χειρουργοί να είναι προετοιμασμένοι εάν οι δοκιμές και άλλοι παράγοντες υποδεικνύουν μια μετάβαση από την τυπική κλινική πρακτική.

«Μέχρι τώρα, οι χειρουργοί δεν είχαν αυτή την επίγνωση, ναι, αυτό θα τελειώσει και πρέπει να είστε προετοιμασμένοι», είπε ο Rosengart. «Αυτό που οραματιζόμαστε είναι οι αρχικές σκέψεις σταδιοδρομίας: «Τι θα κάνω όταν δεν μπορώ ή δεν θέλω να πάω στο χειρουργείο;».

Ένας ανώτερος χειρουργός μπορεί να συνεχίσει να συνεισφέρει ουσιαστικά με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμεύσει ως πρώτος βοηθός ενός πιο κατώτερου χειρουργού που θα μπορούσε να επωφεληθεί από τις δεξιότητες και την εμπειρία αυτού του χειρουργού. Ένας άλλος χειρουργός μπορεί να αισθάνεται έτοιμος να εγκαταλείψει το χώρο του χειρουργείου και να συνεχίσει να είναι ενεργό μέλος του νοσοκομείου με άλλους τρόπους, για παράδειγμα στη βελτίωση της ποιότητας, την έρευνα, την εκπαίδευση, την καθοδήγηση ή την ενημέρωση της κοινότητας.

«Πολύ συχνά οι χειρουργοί σκέφτονται, «η μέρα που φεύγω από το χειρουργείο είναι η μέρα που τελείωσε η ζωή μου όπως την ξέρω», είπε ο Rosengart. «Αυτό μπορεί να είναι τρομακτικό. Θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το επόμενο κεφάλαιο σε κάτι που οι γιατροί και οι χειρουργοί θα καλωσορίσουν ως μια νέα ευκαιρία».

Διαβάστε επίσης

Ασκήσεις για να μειώσετε το λίπος στο συκώτι

Τι μπορεί να μας συμβεί αν πίνουμε χυμό φρούτων το βράδυ

Δείτε Ακόμη

Έχετε κάποιο σχόλιο;

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Με την υποβολή του σχολίου σας αυτόματα συμφωνείτε με τους Γενικούς Κανόνες Σχολιασμού Άρθρων τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε εδώ.