Bayer Ελλάς: Ένας χρόνος HealthCare Accelerator

Μένοντας πιστή στην αποστολή της, Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή, η Bayer Ελλάς σχεδίασε και εφαρμόζει ένα πρόγραμμα – ορόσημο που στόχο έχει να πλαισιώσει ένα συνεκτικό σύνολο προγραμμάτων και δράσεων σε ορίζοντα τριών ετών. Το Healthcare Accelerator αναπτύχθηκε με όραμα τη δημιουργία ενός «οικοσυστήματος» στο οποίο οι τρεις πυλώνες της Υγείας – ιατρική εκπαίδευση, κλινική πρακτική και κλινική έρευνα – ενδυναμώνονται, αλληλεπιδρούν και μεγιστοποιούν τα οφέλη για τους ασθενείς του σήμερα και του αύριο σε ένα καινοτόμο και αποδοτικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα.

Ο Ηλίας Κοντούδης, Head of Market Access για το Cluster South Mediterranean and Black Sea της Bayer, παρουσίασε έναν απολογισμό των δράσεων του πρώτου χρόνου του προγράμματος του Healthcare Accelerator, καθώς και τις νέες δράσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα το 2023. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ευρέως δικτύου συνεργατών που μετέχουν στο πρόγραμμα, όπως o Δρ. Ελευθέριος Θηραίος, Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, ο Δημήτρης Κοντοπίδης, Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, ο Πέτρος Πανδής, Co-founder της νεοφυούς επιχείρησης Docandu και ο Βασίλης Σιέμος, Υπεύθυνος Επιχειρηματικού Επιταχυντή στο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ.

Ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην Ιατρική Εκπαίδευση

Με γνώμονα την υποστήριξη των μελλοντικών επαγγελματιών υγείας και την εξοικείωσή τους με την καινοτομία και την κλινική έρευνα, η Bayer Ελλάς διοργάνωσε τρεις μεγάλες ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα: «Η Κλινική έρευνα ως προοπτική καριέρας στις Βιοεπιστήμες», σε Αθήνα (ΕΚΠΑ), Πάτρα και Ηράκλειο. Με συμμετοχή περισσότερων από 250 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από τις Σχολές Υγείας αλλά και άλλες Σχολές Θετικών Επιστημών, οι εκδηλώσεις πέτυχαν τον στόχο τους, που δεν ήταν άλλος από την ενημέρωση και κινητοποίηση των φοιτητών γύρω από την αξία της κλινικής έρευνας και τους πιθανούς ορίζοντες καριέρας σε αυτή, καθώς και την αντίστοιχη παροχή εφοδίων προκειμένου να πετύχουν σε αυτή. Η εταιρεία προγραμματίζει το 2023 την ένταξη περισσότερων Πανεπιστημίων στη δράση, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Εκδήλωση Bayer Ελλάς

Αναβαθμίζοντας την Κλινική Πρακτική μέσα από την Καινοτομία και την Ενημέρωση
Η κλινική πρακτική εμπεριέχει τον ρόλο και τις πρακτικές του ιατρού, τον ρόλο του ασθενούς αλλά και την επικοινωνία μεταξύ τους. Η διαθεσιμότητα λύσεων στους γιατρούς που επιτρέπουν τη βέλτιστη παροχή φροντίδας και η επικοινωνία με ορθά ενημερωμένους ασθενείς, μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων. Το Healthcare Accelerator στοχεύει στην αναβάθμιση της κλινικής πρακτικής μέσα από την ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας με καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν την εξέλιξη της παρεχόμενης φροντίδας αλλά και την ενημέρωση των ασθενών. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία χρηματοδοτεί την ανάπτυξη δύο καινοτόμων μεθόδων τηλεϊατρικής για δυο θεραπευτικές κατηγορίες: Tο DDiVAT για την οφθαλμολογία & το VTECareNet για τη φλεβική θρομβοεμβολική νόσο, οι οποίες αναπτύσσονται από τους Καθηγητές κο Λαμπίρη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον κο Γουργουλιάνη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αντίστοιχα. Οι εφαρμογές βρίσκονται ήδη στη φάση αξιολόγησης. Παράλληλα, η εταιρεία ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο του προγράμματος Level-up|G4A, με τη συμμετοχή 5 νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της Υγείας, οι οποίες αναπτύσσουν εξελιγμένα εργαλεία τηλεϊατρικής και ψηφιακής υγείας.

Επίσης, η εταιρεία δημιούργησε έναν πρωτοποριακό Ενημερωτικό Οδηγό με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των ασθενών σχετικά με την ασφαλή χρήση των φαρμάκων. Το portal “Patient Navigator” είναι ένας ψηφιακός χώρος ενημέρωσης που βοηθάει στην πλήρη κατανόηση των θεμάτων που μπορεί να προβληματίζουν και να απασχολούν έναν ασθενή ή τα κοντινά του πρόσωπα, καθώς οι πληροφορίες που δίνονται δεν περιέχουν δύσκολες και εξειδικευμένες ορολογίες. Έτσι, δίνεται στον ασθενή η δυνατότητα να ενημερωθεί για σημαντικά θέματα σχετικά με την ορθολογική χρήση των φαρμάκων, τα οφέλη και τους κινδύνους, καθώς και να λάβει γνώση για τη διαδικασία που ακολουθείται στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Δίνονται ακόμη συμβουλές για την καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών που αναγράφονται στις φαρμακευτικές συσκευασίες, αλλά και παραδείγματα για την ορθή ανάγνωση και ερμηνεία των στατιστικών στοιχείων, πάντα με απλό και καθημερινό τρόπο.

Ενδυναμώνοντας την Κλινική Έρευνα

Η κλινική έρευνα αποτελεί το θεμέλιο για την καλυτέρευση της υγείας και την επιμήκυνση της ζωής των ασθενών. Παράλληλα, τα οφέλη της ανάπτυξης της κλινικής έρευνας επεκτείνονται πέρα από τα όρια της ιατρικής φροντίδας καθώς αποτελεί αναπτυξιακό παράγοντα για την ελληνική οικονομία. Για την Bayer Ελλάς, η ύψιστη σημασία της κλινικής έρευνας αποτυπώνεται στην επένδυση ύψους 12 εκατ. ευρώ για την ένταξη ερευνητικών κέντρων της χώρας μας, στο Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα της Bayer AG, κατά την τριετία 2022-2025.

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι πίσω από την επιτυχημένη κλινική έρευνα κρύβονται πρωτίστως οι άνθρωποι, το Healthcare Accelerator έχει στόχο τη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και υγειονομικού προσωπικού που ασχολούνται με την κλινική έρευνα αλλά και την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τη σημασία και την εφαρμογή των κλινικών μελετών. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Ακαδημία Κλινικών Μελετών» που διοργανώνει και πραγματοποιεί η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών. Μόνο το 2022 περίπου 50 επαγγελματίες υγείας παρακολούθησαν τα σεμινάρια σχετικά με τις αρχές της ορθής κλινικής πρακτικής και τη διεξαγωγή κλινικών μελετών.

Ο κ. Andreas Pollner, Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer Ελλάς, απευθύνοντας χαιρετισμό κατά την έναρξη της εκδήλωσης, σχολίασε σχετικά: «Στην Bayer, εργαζόμαστε σκληρά για να κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας, Υγεία και Τροφή για Όλους. Η ιατρική εκπαίδευση, η κλινική πρακτική και η κλινική έρευνα αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της φροντίδας των ασθενών σε κάθε σύστημα υγείας και οφείλουμε να τα ενισχύουμε συστηματικά και ουσιαστικά. Μέσω της πρωτοβουλίας της Bayer Ελλάς, HealthCare Accelerator, δημιουργούμε ένα οικοσύστημα με στόχο τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους ασθενείς του σήμερα και του αύριο, σε ένα καινοτόμο και αποδοτικό σύστημα Υγείας στην Ελλάδα».

Διαβάστε επίσης

Life Matters : Δράσεις εθελοντισμού σε όλη την Ελλάδα από την MSD

Η ΠΕΦ στηρίζει το έργο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών

 

Δείτε Ακόμη

Έχετε κάποιο σχόλιο;

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Με την υποβολή του σχολίου σας αυτόματα συμφωνείτε με τους Γενικούς Κανόνες Σχολιασμού Άρθρων τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε εδώ.