Πλατφόρμα για περιστατικά ενδοσχολικής βίας με ανώνυμες αναφορές από τα παιδιά

Πλατφόρμα για αναφορές περιστατικών ενδοσχολικής βίας με την δυνατότητα και ανώνυμης αναφοράς, ομάδες δράσεις για την αντιμετώπιση του bullying, eπιμόρφωση δασκάλων και καθηγητών και ειδικά θεματικά Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Γυμνάσιο, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με στόχο τον περιορισμό του φαινομένου.

Πριν από λίγες εβδομάδες είχε παρουσιαστεί η πλατφόρμα για καταγγελίες περιστατικών βίας στα σχολεία, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προώθηση «θετικών προτύπων σχέσεων εντός της σχολικής κοινότητας» του υπουργείου Παιδείας.

Το νομοσχέδιο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού, μέσω του προγράμματος «Ζούμε Αρμονικά ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιωπή!», μεταξύ άλλων προβλέπει τον διπλασιασμό του αριθμού ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που υπηρετούν στα σχολεία, τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς για στοχευμένες παρεμβάσεις στα σχολεία και τη θεσμοθέτηση Συμβούλου Σχολικής Ζωής σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Παράλληλα στόχος είναι η ενδυνάμωση υποστηρικτικών φορέων με αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού ενώ θα εισαχθούν ειδικά θεματικά Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Γυμνάσιο, όπως τα προγράμματα «Ημερολόγια Εκφοβισμού» για μαθητές Γυμνασίου και η «Σχολική Διαμεσολάβηση: Πρόληψη και Επίλυση της Ενδοσχολικής Βίας», για μαθητές από ΣΤ’ Δημοτικού και άνω.

Επιμόρφωση δασκάλων και καθηγητών

Οι επιμορφώσεις σε πάνω από 125.000 εκπαιδευτικούς σε σχετικά θέματα, καθώς και τα 166 Νέα Προγράμματα Σπουδών και τα νέα σχολικά εγχειρίδια που θα τα συνοδεύουν καλλιεργούν το πνεύμα κατά της βίας και των διακρίσεων ενώ το Πρόγραμμα «Ζούμε Αρμονικά ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιωπή!» συμπληρώνει τις δράσεις και ταυτόχρονα αποτελεί, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, «μια πολυπαραγοντική, οργανωμένη και εξειδικευμένη απάντηση σε φαινόμενα ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού».

Επίσης το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει τις εξής ρυθμίσεις:

– Ομάδες δράσεις για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας.

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ο Διευθυντής μαζί με έναν εκπαιδευτικό που ορίζεται από εκείνον (στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) ή τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής (στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) θα είναι Υπεύθυνοι Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού και θα λειτουργούν ως σημείο αναφοράς και ενημέρωσης για θέματα σχολικού εκφοβισμού, θα υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα ευαισθητοποίησης στη σχολική μονάδα τους και θα επιλαμβάνονται περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, σε άμεση επικοινωνία με την τετραμελή Ομάδα Δράσης της Διεύθυνσης στην οποία υπάγονται.

– Αναπτύσσεται πλατφόρμα για αναφορές περιστατικών βίας με την δυνατότητα και ανώνυμης αναφοράς.

Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σε συνεργασία με την κεντρική επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Σε αυτήν, οι μαθητές θα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά συμπληρώνοντας την ειδικά διαμορφωμένη φόρμα καταγραφής περιστατικού ΑΝΩΝΥΜΑ ή επώνυμα, ενώ οι γονείς θα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά επώνυμα. Θα δοθεί έτσι η δυνατότητα σε περισσότερα θύματα σχολικού εκφοβισμού να μιλήσουν και να υποστηριχθούν. Θα απαιτείται η σύνδεση με κωδικούς Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (για μαθητές) ή Taxis (για γονείς).

Η πλατφόρμα ενδοσχολικής βίας θα περιέχει επίσης πρωτόκολλα διαχείρισης περιστατικών, καλές πρακτικές, καθώς και στοχευμένο ενημερωτικό υλικό προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, τους γονείς και το ευρύτερο κοινό, λειτουργώντας έτσι ως κεντρικός ψηφιακός κόμβος του ΥΠΑΙΘ κατά της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

Η αναφορά θα αποστέλλεται στην ομάδα Δράσης όπου αποδέκτες των αναφορών θα είναι οι Υπεύθυνοι Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού της οικείας σχολικής μονάδας που θα μπορούν να επιληφθούν αμέσως των περιστατικών αυτών και στην ομάδα Δράσης της αρμόδιας Δ/νση Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του ζητήματος σε επίπεδο σχολείου, η σχολική ομάδα δράσης καταφεύγει στην αρμόδια ομάδα της Δ/νσης Εκπαίδευσης για υποστήριξη.

– Συστηματικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) θα αναπτύξει νέο και εμπλουτισμένο υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Άμεσος στόχος είναι η επιμόρφωση των Ομάδων Δράσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Υπεύθυνων Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού των σχολικών μονάδων μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας του προγράμματος.

Το bullying στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Σύμφωνα με Πανελλαδική έρευνα που διεξήχθη για το Χαμόγελο του Παιδιού (2022), βασικές αιτίες που οι νέοι (16-20 ετών) αποδίδουν την πυροδότηση του εκφοβισμού είναι η διαφορετικότητα και συγκεκριμένα η διαφορετική εθνικότητα (85%), η σεξουαλική ταυτότητα (82%) και η νοητική ικανότητα (82%). Επιπλέον, μόνο 40% όσων δέχθηκαν εκφοβισμό σε παιδική ηλικία ζήτησαν βοήθεια, με τους γονείς να αποτελούν πρώτη επιλογή στο 18%, και τους καθηγητές στο 6%.

Σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με στοιχεία της UNESCO επί του θέματος, παγκοσμίως, 1 στους 3 μαθητές έχει υπάρξει θύμα σχολικού εκφοβισμού από συμμαθητές του τον τελευταίο μήνα. Ειδικότερα την Ευρώπη, η αναλογία είναι 1 στους 4 μαθητές. Το ποσοστό μαθητών που υφίσταται σχολική βία μειώνεται με την ηλικία, με τα μεγαλύτερα ποσοστά ωστόσο να καταγράφονται μεταξύ 10-15 ετών, ενώ μόνο σε 5 χώρες έχει μειωθεί το ποσοστό των μαθητών που είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού και σωματικής βίας. Σύμφωνα με στοιχεία του Π.Ο.Υ. τα αγόρια τείνουν να εκφοβίζουν άλλους περισσότερο από τα κορίτσια, ενώ περίπου 1 στα 12 αγόρια (8%) δήλωσε ότι είχαν εκφοβίσει άλλους τουλάχιστον 2-3 φορές τους τελευταίους δύο μήνες, σε σύγκριση με 1 στα 20 κορίτσια (5%).

Διαβάστε επίσης

Αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες – Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία

5 υγιεινές τροφές που πρέπει να έχετε στο ψυγείο για γρήγορο αδυνάτισμα

Δείτε Ακόμη

Έχετε κάποιο σχόλιο;

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Με την υποβολή του σχολίου σας αυτόματα συμφωνείτε με τους Γενικούς Κανόνες Σχολιασμού Άρθρων τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε εδώ.