ΕΟΠΥΥ: Αποστολή στο σπίτι των φαρμάκων υψηλού κόστους – Ποιους ασθενείς αφορά

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργείου Υγείας για την αποστολή στο σπίτι των φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ για τη θεραπεία πέντε σοβαρών ασθενειών.

Οι ασθενείς θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα φάρμακα υψηλού κόστους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, μέσω ταχυδρομικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή μέσω πιστοποιημένης εταιρείας διανομής φαρμάκων – φαρμακαποθηκών.
Πρόκειται για δραστικές ουσίες που αφορούν στις παθήσεις: Πνευμονική υπέρταση, Κυστική ίνωση, Θαλασσαιμία, Δρεπανοκυτταρική αναιμία, Νόσος κινητικού νευρώνα.

Οι δικαιούχοι για την αποστολή στο σπίτι των φαρμάκων υψηλού κόστους

Δικαιούχοι είναι οι ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥY, που ανήκουν στις κατηγορίες δραστικών ουσιών, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται και επικαιροποιούνται από τον ίδιο τον Οργανισμό, με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου ή τυχόν άλλου αρμοδίου οργάνου του.

Διαδικασία συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγής

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των φαρμάκων υψηλού κόστους κατ’ οίκον, είναι η προηγούμενη ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης από τον ασθενή στην πλατφόρμα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ). Κατά την έκδοση ιατρικής συνταγής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της (ΗΔΙΚΑ), ο συνταγογράφος ιατρός ενημερώνεται για τα φάρμακα που πληρούν τα κριτήρια για αποστολή κατ’ οίκον και σε περίπτωση που ο ασθενής δηλώσει ότι επιθυμεί την παραλαβή των φαρμάκων κατ’ οίκον, ο ιατρός επισημαίνει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ το σχετικό πεδίο «αποστολή κατ’ οίκον» και συνεχίζει σε άυλη συνταγογράφηση, αφού έχει προηγηθεί η έκδοση άυλης νοσοκομειακής βεβαίωσης από το Σύστημα των Ηλεκτρονικών Ιατρικών Βεβαιώσεων του ΣΗΣ, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στη συνέχεια ο ασθενής εισέρχεται στην αντίστοιχη εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή φαρμάκων κατ’οίκον, παρέχοντας τις απαραίτητες συναινέσεις και τις αναγκαίες πληροφορίες για την αποστολή, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μετά την οριστικοποίηση του αιτήματος από τον ασθενή, για την αποστολή των φαρμάκων της συγκεκριμένης συνταγής κατ’ οίκον, η συνταγή θα δεσμεύεται και θα μπορεί πλέον να εκτελεστεί μόνο μέσω της σχετικής εφαρμογής. Σε περίπτωση έκδοσης επαναλαμβανόμενης συνταγής, η διαδικασία της οριστικοποίησης θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα από τον ασθενή.

Η προς εκτέλεση συνταγή εμφανίζεται σε ειδική εφαρμογή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ελέγχεται από τους φαρμακοποιούς του Οργανισμού (Φαρμακεία και Φαρμακαποθήκες ΕΟΠΥΥ) και εκτελείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση ενημερώνεται ανάλογα ο ασθενής μέσω e-mail με συνοπτική αιτιολογία. Είναι δυνατή η εκτέλεση δίμηνης συνταγής καθώς και συνταγών που μπορεί να περιέχουν περισσότερα από ένα σκευάσματα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω σκευάσματα περιλαμβάνονται στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω.

Τρόπος παράδοσης και παραλαβής – Παρακολούθηση αποστολής φαρμάκων κατ’ οίκον

Ο χρόνος παράδοσης των φαρμάκων υψηλού κόστους κατ’ οίκον θα κυμαίνεται από 2 έως 5 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής αναλόγως των συνθηκών συντήρησης του φαρμάκου και του τελικού προορισμού, με την επιφύλαξη τυχόν καθυστερήσεων λόγω αργιών, αποστολών σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές, έκτακτων καιρικών συνθηκών, απεργιών και οποιουδήποτε άλλου λόγου ανωτέρας βίας.

Η παρακολούθηση της αποστολής του φαρμάκου από τον ΕΟΠΥΥ δύναται να λαμβάνει χώρα διαδικτυακά (online) μέσω του μοναδικού αριθμού του αποδεικτικού της αποστολής, ο οποίος συνδέεται με την ιατρική συνταγή ή μέσω οποιουδήποτε άλλου δόκιμου τρόπου τυχόν αποφασισθεί και εφαρμοσθεί από τον ΕΟΠΥΥ. Η παράδοση στον παραλήπτη θα ολοκληρώνεται μέσω κωδικού επιβεβαίωσης παραλαβής, ο οποίος θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον παραλήπτη από την εταιρεία του δευτέρου εδαφίου του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν παραλάβει το φάρμακο, για οποιονδήποτε λόγο, η εταιρεία του δευτέρου εδαφίου του παρόντος άρθρου ενημερώνει αμελλητί το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, ώστε ο φαρμακοποιός να ακυρώνει την αποστολή και να αποδεσμεύει το φάρμακο το οποίο επιστρέφεται από την εταιρεία του δευτέρου εδαφίου του παρόντος άρθρου στο φαρμακείο ΕΟΠΥΥ. Αφού ολοκληρωθεί η ακύρωση της αποστολής, η ακύρωση της εκτέλεσης της συνταγής και η αποδέσμευση του φαρμάκου, ο ασθενής δύναται με την συγκεκριμένη συνταγή να μεταβεί σε φαρμακείο Οργανισμού, προκειμένου να παραλάβει το φάρμακό του ή να υποβάλλει εκ νέου αίτημα, ακολουθώντας την ίδια προβλεπόμενη διαδικασία.

Διαβάστε επίσης

Οξύ έμφραγμα: Κάθε λεπτό μετρά για την επαναιμάτωση του μυοκαρδίου

Καθ. Μίχος για στρεπτόκοκκο: Δεν μπορούμε να μιλάμε για αύξηση περιστατικών – Πώς προκαλείται ο θάνατος

Δείτε Ακόμη

Έχετε κάποιο σχόλιο;

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Με την υποβολή του σχολίου σας αυτόματα συμφωνείτε με τους Γενικούς Κανόνες Σχολιασμού Άρθρων τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε εδώ.