Διοικητές ΥΠΕ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες των υποψηφίων που πέρασαν στον γραπτό διαγωνισμό

Αναρτήθηκαν από το ΑΣΕΠ οι πίνακες με τους υποψήφιους Διοικητές ΥΠΕ που πέρασαν στον γραπτό διαγωνισμό, όπως αναφέρει σήμερα το Healthsecrets στο Healthstories.

Από τους 15 υποψήφιους διοικητές ΥΠΕ, οι 7 θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη, ενώ προβλέπεται ένα διάστημα για να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις.

Συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση για τους Διοικητές ΥΠΕ, αναφέρει τα εξής:

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Α.Π: Γ4β/Γ.Π.οικ.69377/29.12.2023 (1ΥΠΕΑΡΧΩΝ/2023, ΑΔΑ: 9ΝΞ5465ΦΥΟ-ΣΡ3) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου οι Προσωρινοί Πίνακες α) των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης του συνόλου των υποψηφίων, ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414), β) των Αποκλειομένων υποψηφίων ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414) και γ) των Πληρούντων, ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414), τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων, όπως προέκυψαν μετά τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων, των δεκαπέντε (15) πρώτων στην κατάταξη υποψηφίων, βάσει της γραπτής εξέτασης για τη μία (1) θέση Διοικητή, και των τριάντα (30) πρώτων στην κατάταξη υποψηφίων, βάσει της γραπτής εξέτασης, για τις δύο (2) θέσεις Υποδιοικητή (όπου προκύπτουν οι ως άνω 15 και 30 αντίστοιχα), και σε περίπτωση αποκλειομένων, ισάριθμων επόμενων στην κατάταξη υποψηφίων, για την επιλογή Διοικητή και δύο (2) Υποδιοικητών για κάθε μία εκ των επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.7 του ν.5062/2023 (Α’ 183), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου και τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) αίτησης, που αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω πινάκων, από την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου ΑΣΕΠ (asep.gr) και η διαδικασία υποβολής της περιγράφεται στην οικεία Πρόσκληση.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ και τους πίνακες με τους υποψήφιους Διοικητές ΥΠΕ

Διαβάστε επίσης

Ο ανασχηματισμός που παραψήνεται, η επιστροφή του Ιωάννη και η ανησυχία του ΣΦΕΕ

Γεωργιάδης: Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την άνοια στο Υπουργικό Συμβούλιο

Δείτε Ακόμη

Έχετε κάποιο σχόλιο;

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Με την υποβολή του σχολίου σας αυτόματα συμφωνείτε με τους Γενικούς Κανόνες Σχολιασμού Άρθρων τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε εδώ.