Λοιμώξεις και μικροβιακή αντοχή: Έρχεται νέο εθνικό σχέδιο από τον ΕΟΔΥ, όλες οι λεπτομέρειες

Το νέο εθνικό σχέδιο που κατήρτισε ο ΕΟΔΥ, για να αντιμετωπίσει τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και τη μικροβιακή αντοχή, παρουσιάζει σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα το Healthstories.

- Advertisement -

Η κατάταξη της Ελλάδας στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη σε επίπεδο κρουσμάτων και θανάτων, ως απόρροια αυτών των παραγόντων, αποτελούσε επί μακρόν πηγή προβληματισμού και ανησυχίας μεταξύ των αρμόδιων υγειονομικών Αρχών της χώρας μας.

Για πρώτη φορά επιχειρείται ολιστική προσέγγιση στο θέμα των λοιμώξεων και της αντοχής, που περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις.

Το πιο βασικό είναι ότι αλλάζει ο τρόπος καταγραφής της κατανάλωσης αντιβιοτικών στη χώρα μας και δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και όχι μόνο, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι νοσοκομειακές λοιμώξεις, που στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές, αλλά και χρήματα για το εθνικό σύστημα υγείας.

- Advertisement -

Όσον αφορά, δε, στη μικροβιακή αντοχή, οι νέες παρεμβάσεις αναμένεται να συμβάλουν σταδιακά στη μείωσή της.

Λοιμώξεις και μικροβιακή αντοχή

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν θέσει σε πολύ υψηλή προτεραιότητα το θέμα της μικροβιακής αντοχής και έχουν ζητήσει από τις χώρες να επικαιροποιήσουν τα εθνικά τους σχέδια για την αντιμετώπισή της.

Πρόσφατα η χώρα μας δέχθηκε την επίσκεψη 5μελούς κλιμακίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), με σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης όσον αφορά στις νοσοκομειακές λοιμώξεις, την έκταση του φαινομένου της μικροβιακής αντοχής και την υποστήριξη της χώρας μας για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπισή της.

Το ECDC, μάλιστα, πρόκειται σύντομα να υποβάλει επίσημη έκθεση, στην οποία θα τονίζεται η κρισιμότητα της κατάστασης και η επιτακτική ανάγκη για συστράτευση δυνάμεων όλων των σχετιζόμενων φορέων για τη διαχείριση του προβλήματος. Παράλληλα θα προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης.

Ο κρίσιμος ρόλος του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ είναι ο αρμόδιος φορέας για την επιδημιολογική επιτήρηση των νοσημάτων και ιδιαίτερα εκείνων (όπως π.χ. οι λοιμώξεις που σχετίζονται με τη φροντίδα υγείας) που αποτελούν απειλή για την υγεία του πληθυσμού και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Η συλλογή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της τρέχουσας επιστημονικής γνώσης, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση και για την εφαρμογή παρεμβάσεων, με στόχο τον έλεγχο των λοιμώξεων που σχετίζονται με τη φροντίδα υγείας, σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας, καθώς και την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

Επιπλέον ο ΕΟΔΥ οφείλει να διατηρεί την απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα για παρεμβάσεις σε δομές υγείας και αλλού, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Παράδειγμα τέτοιας παρέμβασης αποτέλεσε η αντιμετώπιση εκτεταμένης νοσοκομειακής επιδημίας μικροβιαιμιών από Serratia στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Νέο εθνικό σχέδιο: Οι 7 δράσεις

Να επισημάνουμε εδώ ότι, σύμφωνα με τους ειδικούς, ίσως είναι πιο δόκιμος ο όρος λοιμώξεις που σχετίζονται με τη φροντίδα υγείας (ΛΣΦΥ) αντί για νοσοκομειακές λοιμώξεις, καθώς αυτές εντοπίζονται επιπλέον σε Κέντρα Αποκατάστασης, σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και σε Κέντρα Υγείας.

Άλλωστε η μικροβιακή αντοχή έχει σχέση με την κοινότητα – οι ασθενείς μεταφέρουν την αντοχή τους από το νοσοκομείο στη μονάδα φροντίδας κοκ.

Μερικές από τις δράσεις, που έχει θέσει σε προτεραιότητα ο ΕΟΔΥ, οι οποίες σχετίζονται με την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και των νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι:

  1. Επιχειρησιακό Σχέδιο για την επιτήρηση και για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων που σχετίζονται με την φροντίδα υγείας (χρηματοδότηση μέσω RRF).
  2. Η σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Ελέγχου και Πρόληψης των Λοιμώξεων στις ΜΕΘ σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και επιστημονικούς φορείς (χρηματοδότηση ΕΠΑ).
  3. Η δημιουργία Πανελλήνιου Δικτύου Εργαστηρίων Αναφοράς για τη μικροβιακή αντοχή και η δημιουργία κλινικού Κέντρου Αναφοράς για τις Λοιμώξεις των ΜΕΘ (υποβάλλεται προκήρυξη προς έγκριση).
  4. Η καταγραφή της πραγματικής κατανάλωσης των αντιβιοτικών για ανθρώπινη χρήση μέσω των πωλήσεων στα νοσοκομεία, αλλά και μέσω της συνταγογράφησης για την εξωνοσοκομειακή χρήση (ΗΔΙΚΑ), ώστε να διορθωθεί η μέχρι τώρα υποβολή στοιχείων στο ECDC και στην ΕΕ, που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.
  5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενημερωτικών δράσεων, που απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας αλλά και στο κοινό, για την ορθή χρήση αντιβιοτικών, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
  6. Η συμμετοχή σε κοινή Ευρωπαϊκή Δράση EU-JAMRAI 2 που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2024, με ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στα πακέτα εργασίας που αφορούν, εκτός των άλλων, στην επιμελητεία αντιμικροβιακών στον ανθρώπινο τομέα, στα ζώα και στο περιβάλλον, στη διαμόρφωση στρατηγικών αλλαγής συμπεριφοράς, καθώς και στη βελτίωση πρακτικών πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων.
  7. Η επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (2019-2023) για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Ενιαίας Υγείας, με προσδιορισμό μετρήσιμων στόχων και με σαφές χρονοδιάγραμμα (βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης).

Πιλοτική εφαρμογή σε 36 νοσοκομεία

Σύμφωνα με πληροφορίες η εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά σε 36 νοσοκομεία της χώρας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και το Ιπποκράτειο της Αθήνας, το Θεαγένειο, το Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη, το Σισμανόγλειο, το Μεταξά, το Βενιζέλειο στην Κρήτη, το νοσοκομείο Τρικάλων και το νοσοκομείο Λαμίας.

Το μπάτζετ υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατ. 600 χιλιάδες. Επιπλέον σε αυτά είναι άλλα δέκα εκατ. ευρώ από τις δημόσιες επενδύσεις, χρήματα τα οποία αφορούν στη συνεργασία με το ΕΚΠΑ για το πρόγραμμα στις ΜΕΘ, στο οποίο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η εκτίμηση της φορείας των ασθενών και του προσωπικού.

Άμεσα προκηρύσσονται νέες θέσεις εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα, ήτοι 42 άτομα για την επιτήρηση και 18 άτομα που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση.

Εξάλλου σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες θα εκδοθούν επικαιροποιημένες οδηγίες για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και για ό,τι έχει σχέση με τις λοιμώξεις.

Τέλος, δημιουργείται εθνικό πλαίσιο εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες υγείας (σε δύο επίπεδα) και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, για φροντιστές ασθενών και για ασθενείς με διακριτά μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε κατηγορία. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτυχθεί από τον ΕΟΔΥ σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς και η εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) θα διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Εξάλλου σε ηλεκτρονική πλατφόρμα θα καταγράφονται στο εξής οι ασθενείς με νοσοκομειακή λοίμωξη.

Διαβάστε επίσης

Έρχεται ΚΥΑ με αυξημένα κίνητρα για άγονες περιοχές – Κυρώσεις σε γιατρούς που δεν στηρίζουν το ΕΣΥ, επιβεβαίωση HS

Πανελλαδικές 2024: Ξεκινά η υποβολή για μηχανογραφικό – Η διαδικασία

Δείτε Ακόμη

Έχετε κάποιο σχόλιο;

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Με την υποβολή του σχολίου σας αυτόματα συμφωνείτε με τους Γενικούς Κανόνες Σχολιασμού Άρθρων τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε εδώ.