Γκάγκα: Παράταση προκήρυξης για τους 126 διευθυντές ΕΣΥ

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η  προκήρυξη Συντονιστών Διευθυντών ιατρών του ΕΣΥ, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα εξέδωσε νέα προκήρυξη (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) με την οποία δίνει παράταση και πλέον ορίζει ως ημερομηνία λήξης των καταθέσεων των σχετικών δικαιολογητικών την 30ή Ιουνίου 2023.

Με την νέα προκήρυξη, η κα Γκάγκα, επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις, καθώς το αίτημα των νοσοκομειακών γιατρών είναι να την αποσύρει και να προχωρήσει σε προσλήψεις γιατρών που θα καλύψουν τις μεγάλες ελλείψεις στα νοσοκομεία.

Εξώδικο ΟΕΝΓΕ κατά Γκάγκα

Στο μεταξύ, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), κατέθεσε σήμερα (10/05/2023) εξώδικο, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποσυρθεί η προκήρυξη για τους διευθυντές.

Στο εξώδικο, αναφέρεται – μεταξύ άλλων – πως το άρθρο 28 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 27 του νόμου 5043/2023, απαγορεύει στο διάστημα από την προκήρυξη των εκλογών, μέχρι την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης την έκδοση πράξεων, που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασής του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. και, γενικότερα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Αναλυτικά η Εξώδικη δήλωση έχει ως εξής:

Είναι γνωστή η παθογένεια από τις συμφεροντολογικές προσλήψεις, που πάντα εξυπηρετούσαν το κυβερνόν κόμμα. Αναγκάστηκε, έτσι, ο νομοθέτης να ψηφίσει το Ν. 2190/1994 και ο συντακτικός τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 103 του Συντάγματος, με το ψήφισμα της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων. Αναμφίβολα, η δυναμική της συνεχίζει να πιέζει.

2. Το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 27 του Ν. 5043/2023, απαγορεύει στο διάστημα από την προκήρυξη των εκλογών, μέχρι την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης την έκδοση πράξεων, που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασής του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. και, γενικότερα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και κάθε σχετική προπαρασκευαστική πράξη ή απόφαση. Καταλαμβάνει, δηλαδή, και αποφάσεις έγκρισης προκήρυξης προς πλήρωση θέσεων.

3. Με το Π.Δ. 45/2023 διαλύθηκε η Βουλή και προκηρύχθηκε η διεξαγωγή των εκλογών στις 21.05.2023. Το διάταγμα δημοσιεύθηκε στις 22.04.2023. Από το χρόνο αυτό ισχύει η απαγόρευση που ορίζει το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994.
Β) 1. Το πραγματικό είναι ότι τα νοσοκομεία Ε.Σ.Υ συνεχώς υποστελεχώνονται. Είναι αποτέλεσμα διαχρονικής πολιτικής, που αποκλείει διορισμούς των αναγκαίων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Η αρνητικότατη κατάσταση είναι γνωστή και σε εσάς προσωπικά. Αυτή σάς υπαγόρευσε την έκδοση της εγκυκλίου σας να εφημερεύουν ιατροί συγκεκριμένης ειδικότητας σε ιατρικά τμήματα άλλης, ξένης από τη δική τους ειδικότητας. Την αποσύρατε για να επανέλθετε, όμως, όπως δηλώσατε, μετά από νέα επεξεργασία από το ΚΕ.Σ.Υ. Ως ιατρός θα συμφωνείτε ότι οι ιατροί δεν δύνανται να αποδεχθούν ιδιότητα που θα τους καθιστά γενικών καθηκόντων. Δεν είναι, όμως, σήμερα το θέμα αυτό.

2. Αναρτήθηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΨΝΟΛ465ΦΥΟ-ΟΕΟ) η με α.π. Γ4α/Γ.Π.οικ.25991/04.05.2023 απόφασή σας «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ στο βαθμό Συντονιστή Διευθυντή». Πρόκειται για απόφαση, που εκδόθηκε μετά τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών. Εμπίπτει, επομένως, στο απαγορευτικό πεδίο του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994. Σημειώνεται ότι η απαγόρευση αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις διορισμού, αλλά και όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις ή αποφάσεις, εφ’ όσον αυτές είναι αναγκαίες για την έκδοση της τελικής πράξης – σύνθετη διοικητική ενέργεια – διορισμού ή πρόσληψης. Στην απαγόρευση αυτή είναι και σύσταση θέσεων, η οποία εκλαμβάνετε και είναι ρουσφετολογική. Η απόφασή σας, επομένως, για την έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή δεν είναι νόμιμη, αφού αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994.

Σημείωση: Αναρωτιόμαστε, πώς επιλέχθηκαν οι θέσεις, που αναφέρονται στην απόφασή σας. Από το προοίμιό της δεν παρέχεται σχετική πληροφορία. Δεν παρέχεται πληροφορία ούτε για σύσταση των επίμαχων θέσεων.

3. Η έγκριση για προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., απ’ όσα τουλάχιστον και εσείς και εμείς γνωρίζουμε, δεν οριοθετεί τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, ούτε ορίζει το χρόνο ανάρτησης των προκηρύξεων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Πρόκειται για σπουδή, η οποία επιβλήθηκε από το παράνομο της απόφασής σας, αφού στοχεύει να ολοκληρωθεί η παρανομία με την έκδοση προκηρύξεων, υποβολής αιτήσεων και τις συνεδριάσεις και αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων και με τις πράξεις σας διορισμού.

4. Ως ιατρός θα συμφωνείτε και εσείς ότι στα νοσοκομεία Ε.Σ.Υ πρωτίστως επιβάλλεται η προκήρυξη θέσεων Επιμελητών Β’ και όχι Συντονιστών Διευθυντών. Και τούτο διότι χρειάζονται ιατροί που θα εφημερεύουν – οι Συντονιστές Διευθυντές των νοσοκομείων Α’ Ζώνης δεν εφημερεύουν. Η επιλογή σας, επομένως, να προκηρυχθούν θέσεις Συντονιστών Διευθυντών δεν είναι από αβλεψία, αλλά έχει συγκεκριμένη στόχευση, που εξηγείται από το χαρακτήρα της απόφασής σας. Μπορούμε ευθέως να πούμε, αφού αντίκειται στο άρθρο 28 του Ν. 2190/1994, ότι είναι ρουσφετολογική. Είναι ζήτημα δικό σας ν’ αποκρούσετε το ρουσφετολογικό χαρακτήρα της με την ανάκλησή της. Αυτό επιβάλλεται και από την άτεγκτη απαγόρευση που εισήχθη με το άρθρο 28 του Ν. 29120/1994. Επιβάλλεται, ακόμη, και από την ηθική και, βέβαια, από τους κανόνες της χρηστής διοίκησης.

Γ) Προλαμβάνουμε το τυχόν ερώτημά σας. Μα είναι η Ομοσπονδία ενάντια στις προσλήψεις; Εάν δεν είναι, για ποιο λόγο αρνητικά αντιδρά; Η απάντησή μας είναι τούτη;
α. Η Ομοσπονδία μας είναι υπέρ των προσλήψεων, υπέρ, όμως, των νόμιμων προσλήψεων. Αυτή που επιχειρείτε με την απόφασή σας δεν είναι νόμιμη.

β. Η Ομοσπονδία μας παραξενεύεται για τη σπουδή σας. Από το 2019 πώς και γιατί δεν πράξατε αυτό που παρανόμως στην προεκλογική περίοδο κάνετε; Δεν πειθόμαστε ότι δεν είναι προεκλογικού χαρακτήρα απόφαση, η οποία αποβλέπει σε εκλογικά οφέλη.

γ. Η Ομοσπονδία μας και από θέση αρχών αποκρούει τις πρακτικές, που δρομολογήσατε με την απόφασή σας. Οφείλει να υπερασπίζεται τη νομιμότητα, διότι η παραβίασή της καταλήγει σε αρνητικά αποτελέσματα και για τους ιατρούς Ε.Σ.Υ.

Δ) Η κατακλείδα του λόγου μας είναι τούτη:
α. Ο κ. Πρωθυπουργός τι θέση θα πάρει; Θα σιωπήσει και θ’ αφήσει να ολοκληρωθεί η παρανομία; Στα ερωτήματα αυτά οφείλουμε να απαντήσουμε ως Ομοσπονδία, ότι εάν δεν επιβάλλει την ανάκληση της προκλητικά παράνομης απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, την υιοθετεί.

β. Ο κ. Υπουργός Υγείας τι θα κάνει; Θα ανακαλέσει στην τάξη την Αναπληρώτριά του, διαφοροποιώντας τη θέση του, εάν δεν μπορεί να επιβάλει το επιβεβλημένο, να αποκατασταθεί, δηλαδή, η νομιμότητα;

γ. Ο κ. Υπουργός Εσωτερικών θα επιμείνει στο ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΠ.9/386/7628/02.05.2023 έγγραφό του με θέμα «Διαδικασίες έγκρισης προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο», παρόλο που προσκρούει στο άρθρο 28 του Ν. 2190/1994;

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας και ως κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών, αντιγράφοντάς την στην έκθεσή του επίδοσης.

Διαβάστε επίσης 

Πλεύρης για την προεκλογική του ομιλία: «Η πρόσκληση έγινε μόνο σε διοικητές και όχι σε εργαζόμενους των νοσοκομείων»

Το ΙΦΕΤ αγόρασε 15.000 φάρμακα με σεμαγλουτίδη, αλλά δεν έχουν ακόμα διανεμηθεί, λένε οι ασθενείς με διαβήτη

Δείτε Ακόμη

Έχετε κάποιο σχόλιο;

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Με την υποβολή του σχολίου σας αυτόματα συμφωνείτε με τους Γενικούς Κανόνες Σχολιασμού Άρθρων τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε εδώ.